Continuous Integration / Deployment / Delivery – bez tajemnic

1*aZX8gXnI-Mt5jzfKszIBcA

Źródło obrazu: link

Proces ciągłej integracji dotyka wiele aspektów związanych z inżynierią oprogramowania. Kluczową rolę gra tutaj automatyzacja, która po wdrożeniu kontroluje kolejne kroki dostarczania nowych funkcjonalności. Nie tylko kontroluje, ale często też testuje i  uniemożliwia wydanie nowych wersji z błędami. Wszystko odbywa się bez kontroli człowieka za pomocą narzędzi, programów i skryptów. Natomiast to od nas zależy, jak to skonfigurujemy, aby realizowało to naszą wizję pracy nad projektem.

Czytaj dalej

Reklama

Etap utrzymania projektu – Wprowadzenie

Gdy dotarliśmy do etapu, w którym pierwsza wersja projektu (lub prototypu) właśnie została wydana do użytku dla użytkowników – to właśnie rozpoczął się etap tzw. utrzymania (z ang. “maintenance”). Samo ukończenie MVP (z ang. “Minimum Viable Product”) to dopiero początek ciężkiej drogi, jaką czeka projekt.

Tak naprawdę dopiero teraz będziemy postawieni przed prawdziwymi wyzwaniami. Odpowiednie przygotowanie, reagowanie na różne problemy i sytuacje (zwłaszcza przez pierwsze kilka miesięcy) jest kluczowe dla całego przedsięwzięcia.

Czytaj dalej